Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi

Projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, nr POWR.05.01.00-00-0016/20 stanowi wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”.

W ramach projektu realizowana jest ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna oraz medyczne wsparcie specjalistyczne dla wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego. Projekt obejmuje opracowanie materiałów edukacyjnych, filmów instruktażowych, prowadzenie ogólnopolskiej strony internetowej, opracowanie aplikacji, stałą obecność w mediach społecznościowych.

Na stronie internetowej projektu zapewnione zostanie wsparcie specjalistów. Zainteresowane osoby będą mieć możliwość zadawania pytań do realizatora. Ponadto prowadzone będą działania monitorujące i ewaluacyjne w programie profilaktycznym poprzez ocenę zgłaszalności do programu, ocenę jakości świadczeń w programie, ocenę efektywności programu.

Projekt realizowany od 1 czerwca 2020 r. do 31 marca 2023 r. Wartość projektu: 2 959 950,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 2 494 646,28 zł.


Drukuj   E-mail